M.H.D. Epicurus

Het was in het begin van het academisch jaar 1986, dat enkele Heeren studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid besloten dat de filosofie van Epicurus ook in het Maastrichtse studentenleven zijn eigen plaats moest krijgen. De vorm waarin dit werd gegoten was dat van een onafhankelijk dispuut. Onafhankelijk omdat de Heeren zich niet wilden binden aan welke vereniging dan ook. Na een aantal jaren werd het dispuut ook toegankelijk voor studenten van andere faculteiten. Eind 1986 liet Maastrichts Heeren Dispuut Epicurus voor de eerste maal van zich horen. Een goed opgezette promotie-campagne gaf het dispuut onmiddellijk een grote naamsbekendheid. Sindsdien is Epicurus aan de weg blijven timmeren, waardoor dit dispuut niet meer weg te denken is uit de Maastrichtse studentenwereld. Toonaangevend en provocerend. Ik hoop dat u middels deze site een beeld krijgt van het dispuut, teneinde eventueel ooit samen het hoogste levensgenot te kunnen bereiken.

Dhr. M.P. Welling

Praeses XXXIV

“Van alle middelen tot volledig levensgeluk die de wijsheid ons verschaft, is het verwerven van vriendschap verreweg het belangrijkste.” Epicurus (341 – 270 v. Chr.)