Epicurus was een Griekse wijsgeer die leefde van 341 v Chr. tot 270 v Chr. Hij vestigde omstreeks 306 v. Chr. een school te Athene waar hij met zijn volgelingen een teruggetrokken leven leidde. De volgelingen van deze wijsgeer waren, en zijn, op zoek naar het persoonlijk geluk, volgens Epicurus het hoogste goed in het menselijk leven. Het geluk moest volgens de wijsgeer geen ordinaire optelsom van genietingen zijn, doch een toestand van gemoedsrust en een blijvend gevoel van welbehagen; de Ataraxia. Hiervoor zijn vooral de genietingen van de geest van grote waarde. Maar om de geest te kunnen laten genieten moeten de lagere behoeften (eten, drinken, …) eerst bevredigd worden. Door de eeuwen heen is de filosofie van Epicurus in zijn oervorm altijd blijven bestaan en is het bereiken van het geestelijk genot uitgebreid tot bereiken van een algeheel, verfijnd sensueel genot.

“Het genot is de oorsprong en het doel van het gelukkige leven.” Epicurus (341 – 270 v. Chr.)